Ranking jest aktualny. Następuje przekierowanie na stronę rankingu